• SKLADEM
18+
Dětská pyrotechnika RACING DRONES 8ks
  • Dětská pyrotechnika RACING DRONES 8ks

Dětská pyrotechnika RACING DRONES 8ks

Dětská pyrotechnika 2. kategorie, létající a rotující efekt, zelené a zlaté barvy, doporučujeme, novinka 2023.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
6
NAŠE HODNOCENÍ 6 / 5

Dětská Pyrotechnika RACING DRONES 8ks    

RACING DRONES se řadí do 2. kategorie a jsou tedy prodejné od 18 let. Balení obsahuje 8 kusů malých dronů, které jsou pospojovány k sobě. Po zapálení knotu tedy odpálíte 8 kusů těchto dronů, které vydávají zelené světlo se zlatým rotujícím chvostem. Jedná se o novinku roku 2023.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat - prodej od 18 let

Počet kusů: 8

Efekt: létání, rotace

Barevnost efektů: zelená, zlatá

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

RD8
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
létání, rotace
Délka trvání efektu
10s
Barevnost efektu
zlatá, zelená
Počet kusů
8
Balení v kartonu
30/1
Naše hodnocení
6

Mrkni na naše další rachejtle