• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
18+
Prskavky 90cm 3ks
  • Prskavky 90cm 3ks

Prskavky 90cm 3ks

Prskavky 2. kategorie, délka 90cm, 3ks.

Dostupné opět od LEDNA!

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
49 Kč
45 Kč Ušetříš 4 Kč
Počet

Minimální množství pro objednání tohoto produktu je 15.

PRSKAVKY 90cm 3ks 

PRSKAVKY jsou neodmyslitelnou součástí Vánoc. Řadí se do 2. kategorie a jsou tedy volně prodejné od 18 let. Balení obsahuje 3 kusy prskavek s délkou 90cm. PRSKAVKY mají efekt stříbrných prskajících hvězd.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Počet kusů: 3

Čas: 260s

NEC [g]: 85

Efekt: prskající hvězdy

Barevnost efektů: stříbrná

 

Bezpečnostní pokyny

Používat jednotlivě nad nehořlavým povrchem. Zapalujte vždy pouze jednu prskavku na jejím nejvzdálenějším konci. Držte stranou od jakékoli části těla a hořlavých materiálů. Nevdechujte kouř a použité prskavky ponořte do nádoby s vodou. Pokud výrobek selže, vyčkejte 30 minut a poté ponořte do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

VP90
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
prskající hvězdy
Délka trvání efektu
260s
Barevnost efektu
stříbrná
Počet kusů
3
NEC[g]
85

Mrkni na naše další rachejtle