• Sleva!
  • VYPRODÁNO
  • NÁŠ TIP
18+
Prskavky 90cm 6ks
  • Prskavky 90cm 6ks

Prskavky 90cm 6ks

Prskavky 2. kategorie, délka 90cm, 6ks.

NENÍ SKLADEM
89 Kč
79 Kč Ušetříš 10 Kč
Počet

Minimální množství pro objednání tohoto produktu je 10.

PRSKAVKY 90cm 6ks

PRSKAVKY Jsou neodmyslitelnou součástí Vánoc. Řadí se do 2. kategorie a jsou tedy volně prodejné od 18 let. Balení PRSKAVEK obsahuje 6 kusů prskavek s délkou 90cm. PRSKAVKY mají efekt stříbrných prskajících hvězd.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Počet kusů: 6

Čas: 260s

NEC [g]: 85

Efekt: prskající hvězdy

Barevnost efektů: stříbrná

Bezpečnostní pokyny

Používat jednotlivě nad nehořlavým povrchem. Zapalujte vždy pouze jednu prskavku na jejím nejvzdálenějším konci. Držte stranou od jakékoli části těla a hořlavých materiálů. Nevdechujte kouř a použité prskavky ponořte do nádoby s vodou. Pokud výrobek selže, vyčkejte 30 minut a poté ponořte do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

PPS9006
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
prskající hvězdy
Délka trvání efektu
260s
Barevnost efektu
stříbrná
Počet kusů
6
NEC[g]
85

Mrkni na naše další rachejtle