• SKLADEM
18+
Zápalná šňůra - ZÁPALNICE 5m 2mm
  • Zápalná šňůra - ZÁPALNICE 5m 2mm

Zápalná šňůra - ZÁPALNICE 5m 2mm

Zápalná šňůra neboli zápalnice s délka 5 metrů a průměrem 2mm, vhodná k propojení více kompaktních ohňostrojů.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Zápalná šňůra 5m 2mm 

Chcete si vyzkoušet propojit si svůj vlastní ohňostroj aby byl monstróznější? Zápalná šňůra délky 5 metrů o průměru 2mm je ideálním nástrojem k propojení více kompaktů najednou. Veškeré pyrotechnické výrobky obsahující knot k zapálení, což tvoří v dnešní době 99% veškerých pyrotechnických výrobků, jsou vhodné k propojení touto zápalnicí. Vyzkoušej si propojit např. fontánu s kompaktním ohňostrojem, pomocí této zápalné šňůry (návod níže). Délka hoření zápalné šňůry je 1cm=přibližně 0,8s. Zápalná šňůra 5m obsahuje 12,5g pyro slože.

Příklad: Pokud chceš propojit kompaktní ohňostroj s fontánou na začátku, která trvá 30s, stačí odměřit 30cm (+5cm zápalné šňůry na zapálení) a přilepit ji na jedné straně k zápalné šňůře fontány a na druhé straně k zápalné šňůře kompaktního ohňostroje. Zápalné šňůry stačí kolem sebe obmotat a přilepit papírovou lepící páskou. Po dobu 30s, kdy bude fontána vydávat efekt, bude zároveň hořet i zápalná šňůra a po 30s dojde k zapálení kompaktního ohňostroje, který bude poté následovat, takto můžete propojit i více kompaktních ohňostrojů fontán a jiných pyrotechnických výrobků najednou.

Pokud nejsi zručný nebo si na propojování kompaktních ohňostrojů netroufáš, vyzkoušej kategorii sestavené ohňostroje.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

ZS5M
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. P1 – prodej od 18 let
Délka trvání efektu
přibližně 1cm za 0,8s
Průměr [mm]
2
Délka [mm]
5000
NEC[g]
12,5

Mrkni na naše další rachejtle