• SKLADEM
18+
Signální POCHODEŇ červená 1ks
  • Signální POCHODEŇ červená 1ks

Signální POCHODEŇ červená 1ks

Signální pochodeň, volně prodejná, červené barvy.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Signální POCHODEŇ  

Signální POCHODEŇ spadá do kategorie P1 a je tedy prodejná od 18 let. POCHODEŇ po vytažení pojistky vydává červené větru vzdorné signální světlo.
 Tato pochodeň se převážně využívá k přivolání pomoci a také k jiným účelům.


Technický popis

Třída nebezpečí: P1-prodej od 18 let

Počet kusů: 1

Efekt: světelný

Barevnost efektů: červená

Délka trvání efektu: 60s


Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

SRP-60
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. P1 – prodej od 18 let
Efekt
světelný
Délka trvání efektu
60s
Barevnost efektu
červená

Mrkni na naše další rachejtle