• SKLADEM
18+
Fotbalová pochodeň ŽLUTÁ 1ks
  • Fotbalová pochodeň ŽLUTÁ 1ks

Fotbalová pochodeň ŽLUTÁ 1ks

Fotbalová pochodeň, oblíbená fanoušky fotbalových utkání, žlutá s dýmem, novinka 2023.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Fotbalová pochodeň ŽLUTÁ 

Tato pochodeň po zapálení vydává žluté světlo s bílým dýmem. Využívá se zejména na fotbalových zápasech a spadá do kategorie F2 a je tedy prodejná od 18 let.


Technický popis

Třída nebezpečí: F2 - prodej od 18 let

Počet kusů: 1

Efekt: kouřový

Barevnost efektů: žlutá, bílá

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, nebo držte v ruce, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 1 metr). Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

JF48/YELLOW
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
světlo + bílý dým
Délka trvání efektu
45s
Barevnost efektu
žlutá
Počet kusů
1

Mrkni na naše další rachejtle