• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
21+
Petardy ZOMBIE ATTACK 20g 4KS
  • Petardy ZOMBIE ATTACK 20g 4KS

Petardy ZOMBIE ATTACK 20g 4KS

Nejsilnější volně prodejné petardy kategorie F3 se zápalnicí, efekt exploze, novinka 2023.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
4
SÍLA VÝBUCHU 4 / 3
6
NAŠE HODNOCENÍ 6 / 5

Petardy ZOMBIE ATTACK

Nejsilnější petardy ZOMBIE ATTACK se řadí do kategorie F3 prodejné od 21 let. Petardy ZOMBIE ATTACK před samotnou explozí nevydávají žádný světelný efekt. Tyto petardy jsou novinkou roku 2023. Balení obsahuje 4 kusy petard ZOMBIE ATTACK. Petardy ZOMBIE ATTACK obsahují 5 gramů pyro slože.

 
Technický popis

Třída nebezpečí: Kat. F3 – prodej od 21 let

Délka trvání efektu: exploze

Efekt: zvukový

Barevnost efektů: žádná

NEC: 20g

Počet kusů: 4

 
Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou. před samotnou explozí nevydávají žádný světelný efekt.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

ZB600
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
4/1
Počet kusů
4
NEC[g]
20
Naše hodnocení
6
Síla výbuchu
4

Mrkni na naše další rachejtle