• SKLADEM
  • NÁŠ TIP
21+
Petardy ZOM BUM polen boller 20ks
  • Petardy ZOM BUM polen boller 20ks

Petardy ZOM BUM polen boller 20ks

Petardy 3. Kategorie se zápalnicí, zvukový efekt, novinka roku 2024.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Petardy ZOM BUM polen boller

Petardy ZOM BUM polen boller se řadí do 3. kategorie a jsou prodejné od 21 let. Řadí se mezi novinku roku 2024. Petarda ZOM BUM polen boller před samotnou explozí nevydávají žádný světelný efekt. Zvukový efekt petardy ZOM BUM polen boller závisí na prostředí, ve kterém petardu odpálíte. Balení obsahuje 20 kusů petard ZOM BUM polen boller.

 
Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Počet kusů: 20

Délka trvání efektu: exploze

Efekt: zvukový 

Barevnost efektů: žádná

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

ZB402
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
20/1
Počet kusů
20

Mrkni na naše další rachejtle