• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
21+
Petardy VIPER1 WHITE 20ks
  • Petardy VIPER1 WHITE 20ks
  • Petardy VIPER1 WHITE 20ks

Petardy VIPER1 WHITE 20ks

Petardy 3. Kategorie se zápalnicí, zvukový efekt, kvalitní produkt, novinka 2019. 

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
2
SÍLA VÝBUCHU 2 / 3
4
NAŠE HODNOCENÍ 4 / 5

Petardy VIPER1 WHITE  

Petarda VIPER1 WHITE je volně dostupná petarda řadící se do 3. kategorie prodejné od 21 let. Řadí se mezi novinky roku 2019. Petarda VIPER1 WHITE před samotnou explozí nevydává žádný světelný efekt. Zvukový efekt petardy VIPER1 se pohybuje okolo 120 decibelů, záleží na prostředí, ve kterém petardu odpálíte. 

 
Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Počet kusů: 20

Délka trvání efektu: exploze

Efekt: zvukový 

Barevnost efektů: žádná

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

P5D13(W)
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
20/1
Počet kusů
20
Balení v kartonu
50x20
Naše hodnocení
4
Síla výbuchu
2

Mrkni na naše další rachejtle