• SKLADEM
21+
Petardy VIPER1 20ks
  • Petardy VIPER1 20ks

Petardy VIPER1 20ks

Petardy 3. Kategorie se zápalnicí, zvukový efekt, kvalitní a nejprodávanější produkt.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
2
SÍLA VÝBUCHU 2 / 3
4
NAŠE HODNOCENÍ 4 / 5

Petardy VIPER1   

Petardy VIPER1 jsou středně silné, volně dostupné petardy s vynikajícím poměrem cena/výkon. Řadí se mezi novinky roku 2014, které byly ihned vyprodány. Petarda VIPER1 před samotnou explozí nevydává žádný světelný efekt. Zvukový efekt petardy VIPER1 se pohybuje okolo 118 decibelů, záleží na prostředí, ve kterém petardu odpálíte. Petardy VIPER1 se řadí do 3. kategorie a jsou tedy prodejné od 21 let.

 
Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Počet kusů: 20

Délka trvání efektu: exploze

Efekt: zvukový 

Barevnost efektů: žádná


Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

P5D13
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
20/1
Počet kusů
20
Průměr [mm]
17
Délka [mm]
60
Balení v kartonu
50/20
Rozměry balení [mm]
125x180x17
Hmotnost balení [g]
320
Naše hodnocení
4
Síla výbuchu
2

Mrkni na naše další rachejtle