• SKLADEM
  • NÁŠ TIP
21+
Petardy TITANBLITZ blue 3 20ks
  • Petardy TITANBLITZ blue 3 20ks

Petardy TITANBLITZ blue 3 20ks

Velice hlučné petardy kategorie P1, se zápalnicí, rok výroby 2017, 4g pyroslože

SKLADEM - POSLEDNÍ KUSY
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
4
SÍLA VÝBUCHU 4 / 3
6
NAŠE HODNOCENÍ 6 / 5

Petardy TITANBLITZ blue 3  

Petardy TITANBLITZ blue 3, poctivá klasika z roku 2017 s 4g pyroslože, vystupujícím pod značkou FUNKE. Balení obsahuje 20 kusů petard TITANBLITZ blue 3. Petardy TITANBLITZ blue 3 se řadí do kategorie P1, jsou tedy volně prodejná od 21 let. 


Technický popis

Třída nebezpečí: Kat. P1 – prodej od 21let

Efekt: zvukový

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost: modrá

Počet kusů: 20

 

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

TB3B
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. P1 – prodej od 21 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
modrá
Počet kusů
20
Naše hodnocení
6
Síla výbuchu
4

Mrkni na naše další rachejtle