• SKLADEM
  • NÁŠ TIP
18+
Petardy SZAKAL 50KS
  • Petardy SZAKAL 50KS

Petardy SZAKAL 50KS

Škrtací petardy kategorie P1, efekt exploze, novinka 2023.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
6
NAŠE HODNOCENÍ 6 / 5

Petardy SZAKAL 

Škrtací petardy SZAKAL se řadí do kategorie P1 prodejné od 21 let. Petardy SZAKAL před samotnou explozí nevydávají žádný světelný efekt. Tyto petardy jsou novinkou roku 2023. Balení obsahuje 50 kusů petard SZAKAL. 

 
Technický popis

Třída nebezpečí: Kat. P1 – prodej od 21 let

Délka trvání efektu: exploze

Efekt: zvukový

Barevnost efektů: žádná

Počet kusů: 50

 
Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Petardu zapálíte škrtnutím o škrkátko, nebo klasickým zapálením a odhodíte. Po zapálení se vzdalte do bezpečnostní zóny (nejméně 5 metrů). Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

P50-0801
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. P1 – prodej od 18 let
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
50/1
Počet kusů
50
Naše hodnocení
6

Mrkni na naše další rachejtle