• VYPRODÁNO
21+
Petardy SUPERGATO 5ks
  • Petardy SUPERGATO 5ks

Petardy SUPERGATO 5ks

Velmi silné petardy kategorie F3 se zápalnicí, zvukový efekt, novinka 2020.

NEDOSTUPNÉ v roce 2023!

NENÍ SKLADEM
3
SÍLA VÝBUCHU 3 / 3
6
NAŠE HODNOCENÍ 6 / 5

Petardy SUPERGATO 5ks 

Petardy SUPERGATO patří mezi novinku roku 2020. Petardy SUPERGATO jsou velice silné petardy řadící se do 3. kategorie prodejné od 21 let. Petardy SUPERGATO před explozí nevydávají žádný světelný efekt. Zvukový efekt závisí na prostředí, ve kterém petardy odpalujete. Balení obsahuje 5 kusů petard SUPERGATO.


Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Efekt: zvukový

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost efektů: žádná

Počet kusů: 5

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

0100402-A
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
5/1
Počet kusů
5
Obsah NEC/1ks[g]
2
Naše hodnocení
6
Síla výbuchu
3

Mrkni na naše další rachejtle