• SKLADEM
21+
Petardy STEEL CRACKER 12ks
  • Petardy STEEL CRACKER 12ks

Petardy STEEL CRACKER 12ks

Petardy 3. Kategorie se zápalnicí, zvukový efekt, novinka roku 2023.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Petardy STEEL CRACKER  

Petardy STEEL CRACKER se řadí do 3. kategorie a jsou prodejné od 21 let. Řadí se mezi novinku roku 2023. Petarda STEEL CRACKER před samotnou explozí nevydávají žádný světelný efekt. Zvukový efekt petardy STEEL CRACKER závisí na prostředí, ve kterém petardu odpálíte. Balení obsahuje 12 kusů petard STEEL CRACKER.

 
Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Počet kusů: 12

Délka trvání efektu: exploze

Efekt: zvukový 

Barevnost efektů: žádná

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

K0204
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
12/1
Počet kusů
12

Mrkni na naše další rachejtle