• SKLADEM
21+
Petardy SHARK PS2 20ks
  • Petardy SHARK PS2 20ks

Petardy SHARK PS2 20ks

Silné petardy kategorie P1 se zápalnicí, zvukový efekt, novinka 2023. 

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
6
NAŠE HODNOCENÍ 6 / 5

Petardy SHARK PS2 

Petardy SHARK PS2 patří k silným petardám kategorie P1 prodejné od 21 let. Petardy SHARK PS2 před explozí nevydávají žádný světelný efekt. Balení obsahuje 20 kusů petard SHARK PS2. Jedná se o novinku roku 2023.


Technický popis

Třída nebezpečí: Kat P1 – prodej od 21 let

Efekt: zvukový 

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost efektů: žádná

Počet kusů: 20

 
Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

ZAP1d
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. P1 – prodej od 21 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet kusů
20
Naše hodnocení
6

Mrkni na naše další rachejtle