• SKLADEM
21+
Petardy PIKO PIRÁT 60ks
  • Petardy PIKO PIRÁT 60ks

Petardy PIKO PIRÁT 60ks

Již se nevyrábí, poslední kusy SKLADEM!

Petardy Kategorie P1 škrtací zvukový efekt, novinka 2020.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
1
SÍLA VÝBUCHU 1 / 3
4
NAŠE HODNOCENÍ 4 / 5

Petardy PIKO PIRÁT 60ks      

Petardy PIKO PIRÁT patří mezi novinky roku 2020. Balení obsahuje šedesát kusů škrtacích petard PIKO PIRÁT a díky nízké ceně a velkému počtu kusů v balení se tyto petardy řadí mezi nejprodávanější produkty. Petarda PIKO PIRÁT před samotnou explozí nevydává žádný světelný efekt. Petardy se řadí do Kat. P1 a jsou tedy prodejné od 21 let.

 
Technický popis

Třída nebezpečí: Kat P1– prodej od 21 let

Efekt: zvukový

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost efektů: žádnáBezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 10 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 15 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

K0201
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. P1 – prodej od 21 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
60/1
Počet kusů
1
Balení v kartonu
24/10/60
Naše hodnocení
4
Síla výbuchu
1

Mrkni na naše další rachejtle