• SKLADEM
21+
Petardy MEGATRON 4ks
  • Petardy MEGATRON 4ks

Petardy MEGATRON 4ks

Silné petardy 3. Kategorie se zápalnicí, zvukový efekt, kvalitní produkt.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
3
SÍLA VÝBUCHU 3 / 3
6
NAŠE HODNOCENÍ 6 / 5

Petardy MEGATRON   

Petarda MEGATRON patří mezi kvalitní a velice silné petardy. Díky obsahu 5g pyro slože se tyto petardy řadí do 3. kategorie, prodejné od 21 let. Petarda MEGATRON před samotnou explozí nevydává žádný světelný efekt. Zvukový efekt petardy MEGATRON se pohybuje okolo 120 decibelů a výš, záleží na prostředí, ve kterém petardy odpálíte.

 
Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

NEC [g]: 20

Efekt: zvukový

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost efektů: žádná

Počet kusů: 4


Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

203
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
4/1
Počet kusů
4
Průměr [mm]
30
Délka [mm]
118
Balení v kartonu
87/4
NEC[g]
20
Rozměry balení [mm]
125x125x30
Hmotnost balení [g]
150
Naše hodnocení
6
Síla výbuchu
3

Mrkni na naše další rachejtle