• SKLADEM
21+
Petardy KILLER BULLDOG 20ks
  • Petardy KILLER BULLDOG 20ks
  • Petardy KILLER BULLDOG 20ks
  • Petardy KILLER BULLDOG 20ks

Petardy KILLER BULLDOG 20ks

Petardy kategorie P1 se zápalnicí, zvukový efekt, kvalitní produkt, novinka 2024. 

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Petardy KILLER BULLDOG 20ks      

Petardy KILLER BULLDOG se řadí do kategorie P1 prodejné od 21 let. Patří mezi novinku roku 2024. Petardy KILLER BULLDOG před samotnou explozí nevydávají žádný světelný efekt. Zvukový efekt petard KILLER BULLDOG závisí na prostředí, ve kterém petardy odpalujete. Balení obsahuje 20 kusů petard KILLER BULLDOG.


Technický popis

Třída nebezpečí: Kat P1 – prodej od 21 let

Efekt: zvukový 

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost efektů: žádná

Počet kusů: 20

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

XP1030
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. P1 – prodej od 21 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
20x1
Počet kusů
20

Mrkni na naše další rachejtle