• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
21+
Petardy WIDOWMAKER (JC05) 30ks
  • Petardy WIDOWMAKER (JC05) 30ks

Petardy WIDOWMAKER (JC05) 30ks

Petardy 3. Kategorie se zápalnicí, zvukový efekt, dlouholetá tradice, oblíbený produkt.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
3
SÍLA VÝBUCHU 3 / 3
6
NAŠE HODNOCENÍ 6 / 5

Petardy Widowmaker 2 (JC05) 

Petarda Widowmaker je i přes nízký obsah pyro slože nečekaně silná a volně dostupná petarda 3. kategorie, prodejná od 21 let, která svojí silou zaručeně překvapí. Balení navíc obsahuje 30 kusů petard oproti běžným balením petard. Petarda JC05 je na trhu už nějakou dobu známá především jako petarda Widowmaker 2. Widowmaker před samotnou explozí nevydává žádný světelný efekt. Zvukový efekt petardy Widowmaker se pohybuje okolo 105 decibelů, záleží na prostředí, ve kterém petardu odpálíte.


Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Efekt: zvukový

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost efektů: žádná

Počet kusů: 30


Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

JC05
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
30/1
Počet kusů
30
Průměr [mm]
15
Délka [mm]
32
Balení v kartonu
50/30
Rozměry balení [mm]
70x230x17
Hmotnost balení [g]
180
Naše hodnocení
6
Síla výbuchu
3

Mrkni na naše další rachejtle