• VYPRODÁNO
18+
Petardy HONEY BADGER 30g 5ks
  • Petardy HONEY BADGER 30g 5ks

Petardy HONEY BADGER 30g 5ks

Silné petardy Kategorie P1 se zápalnicí, zvukový efekt, novinka roku 2023.

NENÍ SKLADEM

Petardy HONEY

Petardy HONEY jsou silné petardy, které se řadí do kategorie P1 a jsou prodejné od 21 let. Řadí se mezi novinku roku 2023. Petardy HONEY před samotnou explozí nevydávají žádný světelný efekt. Zvukový efekt petardy HONEY závisí na prostředí, ve kterém petardu odpálíte. Balení obsahuje 5 kusů petard HONEY.

 
Technický popis

Třída nebezpečí: Kat P1 – prodej od 21 let

Počet kusů: 5

Délka trvání efektu: exploze

Efekt: zvukový 

NEC: 30g

Barevnost efektů: žádná

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

FHB6
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. P1 – prodej od 18 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
5/1
Počet kusů
5
NEC[g]
30g

Mrkni na naše další rachejtle