• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
21+
Petardy FP3 NEW 20ks
  • Petardy FP3 NEW 20ks

Petardy FP3 NEW 20ks

Petardy 3. kategorie, zvukový a světelný efekt, zelené barvy, novinka 2022.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Petardy FP3 NEW

Petarda FP3 je díky obsahu 1,8g pyro slože velice silná, volně dostupná petarda s vynikajícím poměrem cena/výkon. Řadí se mezi novinky roku 2022. Petarda FP3 před samotnou explozí vydává krátký zelený světelný efekt. Zvukový efekt petardy FP3 se pohybuje okolo 110 decibelů, záleží na prostředí, ve kterém petardu odpálíte. Petardy FP3 se řadí do 3. kategorie a jsou tedy prodejné od 21 let.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

NEC [g]: 36

Délka trvání efektu: exploze

Efekt: zvukový 

Barevnost efektů: zelená

Počet kusů: 20

 

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

FP3
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
zelená
Počet ran
20x1
Počet kusů
20
NEC[g]
36
Obsah NEC/1ks[g]
1,8

Mrkni na naše další rachejtle