• VYPRODÁNO
21+
Petardy FOOTBAL CRACKER XXL 6ks
  • Petardy FOOTBAL CRACKER XXL 6ks
  • Petardy FOOTBAL CRACKER XXL 6ks

Petardy FOOTBAL CRACKER XXL 6ks

Petarda 3. kategorie se zápalnicí, zvukový bezbarvý efekt, kvalitní produkt, novinka 2017.

NENÍ SKLADEM
2
SÍLA VÝBUCHU 2 / 3
5
NAŠE HODNOCENÍ 5 / 5

Petardy FOOTBAL CRACKER XXL

Petardy FOOTBAL CRACKER XXL patří mezi kvalitní produkt a novinku 2017. Petardy FOOTBAL CRACKER XXL se řadí do 3. kategorie a jsou tedy prodejné od 21 let. Petardy FOOTBAL CRACKER XXL před samotnou explozí nevydávají žádný světelný efekt. Zvukový efekt  se pohybuje okolo 115 decibelů a výše, záleží na prostředí, ve kterém petardy odpalujete.


Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Efekt: zvukový 

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost efektů: žádná

Počet kusů: 6

 
Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

52/K
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
6/1
Počet kusů
6
Naše hodnocení
5
Síla výbuchu
2

Mrkni na naše další rachejtle