• Sleva!
  • VYPRODÁNO
  • NÁŠ TIP
21+
Petardy FLASH BANGER 8ks
  • Petardy FLASH BANGER 8ks

Petardy FLASH BANGER 8ks

Silné petardy 3. Kategorie se zápalnicí, zvukový efekt, novinka 2019.

NENÍ SKLADEM
2
SÍLA VÝBUCHU 2 / 3
3
NAŠE HODNOCENÍ 3 / 5

Petardy FLASH BANGER   

Petarda FLASH BANGER patří mezi novinku 2019. Petardy FLASH BANGER patří mezi volně prodejné petardy 3. kategorie, prodejné od 21 let. Petarda FLASH BANGER před samotnou explozí nevydává žádný světelný efekt. Zvukový efekt petardy FLASH BANGER se pohybuje okolo 110 decibelů a výš, záleží na prostředí, ve kterém petardy odpálíte.

 
Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Efekt: zvukový

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost efektů: žádná

Počet kusů: 8


Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

P1000-003
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
8/1
Počet kusů
8
Naše hodnocení
3
Síla výbuchu
2

Mrkni na naše další rachejtle