• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
21+
Petardy EXPLOSIVE II 20ks
  • Petardy EXPLOSIVE II 20ks

Petardy EXPLOSIVE II 20ks

Petardy 3. kategorie, zvukový bezbarvý efekt, novinka 2023.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Petardy EXPLOSIVE II

Petardy EXPLOSIVE II patří mezi petardy 3. kategorie prodejné od 21 let. Balení obsahuje 20 kusů petard. Petarda EXPLOSIVE II před explozí nevydává žádný světelný efekt.

 
Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Efekt: zvukový

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost efektů: žádná

Počet kusů: 20

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 10 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 15 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

EX2
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
20/1
Počet kusů
20

Mrkni na naše další rachejtle