• SKLADEM
18+
Petardy EXPLODER 5 5ks
  • Petardy EXPLODER 5 5ks
  • Petardy EXPLODER 5 5ks

Petardy EXPLODER 5 5ks

Nejsilnější petardy 3. kategorie se zápalnicí, zvukový i světelný efekt, červené barvy, kvalitní produkt, novinka 2019.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
4
SÍLA VÝBUCHU 4 / 3
5
NAŠE HODNOCENÍ 5 / 5

Petardy EXPLODER 5 

Petardy EXPLODER 5 patří mezi nejsilnější petardy 3. kategorie prodejné od 21 let. Každá petarda obsahuje 4,5g NEC a patří tak k nejsilnějším petardám. Petardy EXPLODER 5 před explozí vydávají krátký světelný efekt červené barvy. Zvukový efekt se pohybuje okolo 120 decibelů a výše, záleží na prostředí, ve kterém petardy odpalujete. Novinka 2019.


Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

NEC [g]: 22,5

Efekt: zvukový 

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost efektů: červená

Počet kusů: 5

 
Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

TP5
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. P1 – prodej od 18 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
Červená
Počet kusů
5
NEC[g]
22,5
Naše hodnocení
5
Síla výbuchu
4

Mrkni na naše další rachejtle