• Sleva!
  • VYPRODÁNO
  • NÁŠ TIP
21+
Petardy DUMBUM MIDDLE GREEN 20ks
  • Petardy DUMBUM MIDDLE GREEN 20ks

Petardy DUMBUM MIDDLE GREEN 20ks

Petardy 3. kategorie, se zápalnicí, zvukový i světelný efekt, zelené barvy, kvalitní produkt, novinka 2021.

NENÍ SKLADEM
2
SÍLA VÝBUCHU 2 / 3
4
NAŠE HODNOCENÍ 4 / 5

Petardy DUMBUM MIDDLE GREEN 20ks     

Petardy DUMBUM MIDDLE GREEN patří mezi kvalitní a nejprodávanější petardy u nás a na Slovensku. Petardy DUMBUM MIDDLE GREEN se řadí do 3. kategorie, prodejné od 21 let. Petardy DUMBUM MIDDLE GREEN před explozí vydávají krátký světelný efekt zelené barvy. Zvukový efekt se pohybuje okolo 120 decibelů a výše, záleží na prostředí, ve kterém petardy odpalujete. Balení obsahuje 20 kusů petard DUMBUM MIDDLE GREEN. Jedná se o novinku roku 2021, tyto petardy se liší od DUMBUM MIDDLE tím, že má každá petarda o pár gramů pyro slože míň.


Technický popis

Třída nebezpečí: 3. kat. – prodej od 21 let

Efekt: zvukový 

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost efektů: zelená

Počet kusů: 20

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

P6A13(G)F3
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
zelená
Počet ran
20x1
Počet kusů
20
Balení v kartonu
60/20
Naše hodnocení
4
Síla výbuchu
2

Mrkni na naše další rachejtle