• SKLADEM
  • NÁŠ TIP
21+
Petardy DUMBUM 30ks NEW!
  • Petardy DUMBUM 30ks NEW!

Petardy DUMBUM 30ks NEW!

Nejsilnější petardy kategorie P1 se zápalnicí, zvukový i světelný efekt, zelené nebo červené barvy, kvalitní produkt.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
2
SÍLA VÝBUCHU 2 / 3
3
NAŠE HODNOCENÍ 3 / 5

Petardy DUMBUM 30ks   

Petardy DUMBUM patří mezi kvalitní a nejprodávanější petardy u nás a na Slovensku. Petardy DUMBUM spadají do kategorie P1 a jsou tedy prodejné od 21 let. Petardy DUMBUM před explozí vydávají krátký světelný efekt zelené nebo červené barvy. Zvukový efekt se pohybuje okolo 117 decibelů a výše, záleží na prostředí, ve kterém petardy odpalujete.


Technický popis

Třída nebezpečí: Kat. P1– prodej od 21 let

Efekt: zvukový

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost efektů: zelená

Počet kusů: 30

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

P6A14F3
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. P1 – prodej od 21 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
zelená nebo červená
Počet ran
30/1
Počet kusů
30
Balení v kartonu
50/30
Naše hodnocení
3
Síla výbuchu
2
Řada
DUMBUM

Mrkni na naše další rachejtle