• VYPRODÁNO
21+
Petardy DUMBUM 2G+ 20ks
  • Petardy DUMBUM 2G+ 20ks

Petardy DUMBUM 2G+ 20ks

Silné petardy 3. kategorie se zápalnicí, zvukový a světelný efekt, zelené barvy, kvalitní produkt, novinka 2017.

NENÍ SKLADEM
2
SÍLA VÝBUCHU 2 / 3
4
NAŠE HODNOCENÍ 4 / 5

Petardy DUMBUM 2G+   

Petardy DUMBUM 2G+ patří mezi kvalitní a jedny z nejprodávanějších petard u nás a na Slovensku. Petardy DUMBUM 2G+ před explozí vydávají krátký světelný efekt zelené barvy. Zvukový efekt se pohybuje okolo 119 decibelů a výše, záleží na prostředí, ve kterém petardy odpalujete. Tyto petardy se řadí do 3. kategorie a jsou tedy prodejné od 21 let. Balení obsahuje 20 kusů petard DUMBUM 2G+.


Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Efekt: zvukový

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost efektů: zelená

Počet kusů: 20

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

P5DU13
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
zelená
Počet ran
20/1
Počet kusů
20
Balení v kartonu
50/20
Naše hodnocení
4
Síla výbuchu
2
Řada
DUMBUM

Mrkni na naše další rachejtle