• SKLADEM
  • NÁŠ TIP
21+
Petardy DUMBUM 2G 20ks
  • Petardy DUMBUM 2G 20ks

Petardy DUMBUM 2G 20ks

Silné petardy 3. kategorie se zápalnicí, zvukový efekt, novinka 2017, vyrobeno v Evropě.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
3
SÍLA VÝBUCHU 3 / 3
5
NAŠE HODNOCENÍ 5 / 5

Petardy DUMBUM 2G 

Petardy DUMBUM 2G patří mezi kvalitní a oblíbené petardy u nás a na Slovensku. Petardy DUMBUM 2G spadají do 3. kategorie prodejné od 21 let. Petardy DUMBUM 2G před explozí nevydávají žádný světelný efekt. Zvukový efekt se pohybuje okolo 120 decibelů. Tyto petardy jsou sice cenově dražší, ale oproti ostatním petardám mají tyto petardy plastovou ucpávku, díky čemuž jsou hlučnější a jsou také vyrobeny v Evropě. 


Technický popis

Třída nebezpečí: 3 Kat – prodej od 21 let

Efekt: zvukový 

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost efektů: žádná

Počet kusů: 20


Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

P5DU
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
20/1
Počet kusů
20
Naše hodnocení
5
Síla výbuchu
3
Řada
DUMBUM

Mrkni na naše další rachejtle