• Sleva!
  • VYPRODÁNO
  • NÁŠ TIP
21+
Petardy DUMBUM 120 škrtací 10ks
  • Petardy DUMBUM 120 škrtací 10ks

Petardy DUMBUM 120 škrtací 10ks

Petardy kategorie P1, škrtací, zvukový efekt, kvalitní produkt, novinka 2020.

NENÍ SKLADEM
2
SÍLA VÝBUCHU 2 / 3
4
NAŠE HODNOCENÍ 4 / 5

Petardy DUMBUM 120 škrtací  

Petardy DUMBUM 120 patří mezi kvalitní produkt a novinku roku 2020. Petardy DUMBUM 120 škrtací se řadí do kategorie P1 a jsou tedy prodejné od 21 let. Petardy DUMBUM 120 před explozí nevydávají žádný světelný efekt. Zvukový efekt se pohybuje okolo 120 decibelů a výše, záleží na prostředí, ve kterém petardy odpalujete. Balení obsahuje 10 kusů škrtacích petard DUMBUM 120.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: Kat P1 – prodej od 21 let

Efekt: zvukový 

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost efektů: žádná

Počet kusů: 10

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Petardu zapálíte škrtnutím o škrkátko, nebo klasickým zapálením a odhodíte. Po zapálení se vzdalte do bezpečnostní zóny (nejméně 5 metrů). Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

PS10D10
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. P1 – prodej od 21 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
10/1
Počet kusů
10
Balení v kartonu
180/10
Naše hodnocení
4
Síla výbuchu
2

Mrkni na naše další rachejtle