• SKLADEM
  • NÁŠ TIP
21+
Petardy CRAZY ROBOTS 10ks
  • Petardy CRAZY ROBOTS 10ks

Petardy CRAZY ROBOTS 10ks

Petardy kategorie P1 se zápalnicí, zvukový efekt, novinka 2023.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Petardy CRAZY ROBOTS 

Petardy CRAZY ROBOTS patří mezi novinky roku 2023. Tyto petardy se řadí do kategorie P1 a jsou tedy prodejné od 21 let. Petardy CRAZY ROBOTS před explozí nevydávají žádný světelný efekt. Zvukový efekt petardy záleží na prostředí ve kterém petardu odpalujete. Balení obsahuje 12 kusů petard CRAZY ROBOTS.

 
Technický popis

Třída nebezpečí: Kat P1 – prodej od 21 let

Efekt: zvukový 

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost efektů: žádná

Počet kusů: 12

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusechUrčeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

XP1011
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. P1 – prodej od 21 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
10/1
Počet kusů
10

Mrkni na naše další rachejtle