• SKLADEM
  • NÁŠ TIP
21+
Petardy C4 SMALL 14ks
  • Petardy C4 SMALL 14ks
  • Petardy C4 SMALL 14ks

Petardy C4 SMALL 14ks

Petardy 3. Kategorie se zápalnicí, zvukový efekt, novinka 2022.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Petardy C4 SMALL 

Petardy C4 SMALL se řadí do 3. kategorie a jsou tedy prodejné od 21 let. Balení obsahuje 14 kusů petard C4 SMALL. Petardy C4 SMALL se řadí mezi novinku roku 2022. Před samotnou explozí petarda nevydává žádný světelný efekt. Zvukový efekt petardy C4 SMALL se pohybuje okolo 105 decibelů, záleží na prostředí, ve kterém petardu odpálíte.


Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Efekt: zvukový

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost efektů: žádná

Počet kusů: 14


Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

PXP312
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
14x1
Počet kusů
14

Mrkni na naše další rachejtle