• SKLADEM
21+
Petardy TARRA BUMBUM 10ks
  • Petardy TARRA BUMBUM 10ks

Petardy TARRA BUMBUM 10ks

Silné petardy se zápalnicí 3. kategorie, zvukový efekt, novinka 2019.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
2
SÍLA VÝBUCHU 2 / 3
3
NAŠE HODNOCENÍ 3 / 5

Petardy BUMBUM 

Petardy BUMBUM patří mezi velice silné petardy 3. kategorie prodejné od 21 let. Jedná se o novinku roku 2019. Petardy si lze splést s petardami podobného názvu a to petardami DUMBUM, jedná se však o petardy jiného výrobce. Balení obsahuje 10 kusů petard. Před explozí petardy vydávají krátký světelný efekt. 

 
Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Efekt: zvukový 

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost efektů: žádná

Počet kusů: 10

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusechUrčeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

FB001E
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
10/1
Počet kusů
10
Naše hodnocení
3
Síla výbuchu
2

Mrkni na naše další rachejtle