• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
21+
Bouchající KOBEREČEK 1000 ran
  • Bouchající KOBEREČEK 1000 ran
  • Bouchající KOBEREČEK 1000 ran

Bouchající KOBEREČEK 1000 ran

Kobereček 3. Kategorie, 1000 ran po sobě, zvukový efekt, dlouholetá tradice.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
2
SÍLA VÝBUCHU 2 / 3
5
NAŠE HODNOCENÍ 5 / 5

Bouchací KOBEREČEK 1000 ran    

BOUCHACÍ KOBEREČEK je řada 1000 malých petard, které vystřelují ihned po sobě a během 26 sekund se ozve 1000 malých ran což má za následek řetězová reakce, která nestává ihned po zapálení knotu. BOUCHACÍ KOBEREČEK je všemi velice oblíbený, jedná se totiž o prvotní pyrotechniku, která je původem z Číny a dala za vznik nynějším pyrotechnickým produktům. KOBEREČEK se řadí do 3. kategorie a je prodejný od 21 let. 


Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Efekt: zvukový

Délka trvání efektu: 26s

Barevnost efektů: žádná

Počet kusů: 1

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 10 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 15 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

K1000R
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
26s
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
1000
Počet kusů
1
Průměr [mm]
5
Délka [mm]
35
Balení v kartonu
16/1
Rozměry balení [mm]
160x160x75
Hmotnost balení [g]
1100
Naše hodnocení
5
Síla výbuchu
2

Mrkni na naše další rachejtle