• SKLADEM
  • NÁŠ TIP
21+
Petardy BOMBER GUY 6 1ks
  • Petardy BOMBER GUY 6 1ks

Petardy BOMBER GUY 6 1ks

Záblesková petarda (kobereček) 3. Kategorie, několik ran po sobě, zvukový a světelný efekt, novinka roku 2024.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Petardy BOMBER GUY 6 1ks 

Petardy BOMBER GUY 6 je velká koule, která po zapálení během 3 sekund vystřelí několik ran po sobě. Petardy BOMBER GUY 6 se řadí do 3. kategorie a jsou prodejné od 21 let. Balení obsahuje 1 kus petardy (koberečku), která střílí 3 sekundy. 


Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Efekt: zvukový, světelný

Délka trvání efektu: 3s

Barevnost efektů: zlatá

Počet kusů: 1

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

TXP448
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
3s
Barevnost efektu
zlatá
Počet kusů
1

Mrkni na naše další rachejtle