• SKLADEM
21+
Petardy BOMB 20ks
  • Petardy BOMB 20ks

Petardy BOMB 20ks

Petardy kategorie F3 se zápalnicí, zvukový efekt, kvalitní a nejprodávanější produkt.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
2
SÍLA VÝBUCHU 2 / 3
4
NAŠE HODNOCENÍ 4 / 5

Petardy BOMB   

Petardy BOMB jsou středně silné, volně dostupné petardy s vynikajícím poměrem cena/výkon. Patří proto mezi nejoblíbenější petardy, které se objevují ve většině objednávek našich zákazníků. Petardy BOMB před samotnou explozí nevydávají žádný světelný efekt. Zvukový efekt petard BOMB se pohybuje okolo 118 decibelů, záleží na prostředí, ve kterém petardy odpalujete.


Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Efekt: zvukový 

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost efektů: žádná

Počet kusů: 20


Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

P5A13
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Efekt
zvukový (118 decibelů)
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
20/1
Počet kusů
20
Průměr [mm]
17
Délka [mm]
60
Balení v kartonu
50/20
Rozměry balení [mm]
130x170x17
Hmotnost balení [g]
310
Naše hodnocení
4
Síla výbuchu
2

Mrkni na naše další rachejtle