• SKLADEM
  • NÁŠ TIP
21+
Petardy BLACK DEATH 4ks
  • Petardy BLACK DEATH 4ks

Petardy BLACK DEATH 4ks

Petardy 3. kategorie se zápalnicí, zvukový efekt, novinka 2019.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
4
SÍLA VÝBUCHU 4 / 3
6
NAŠE HODNOCENÍ 6 / 5

Petardy BLACK DEATH 

Petardy BLACK DEATH jsou novinkou roku 2019. Každá petarda obsahuje 5g pyro slože díky čemuž se dají tyto petardy přirovnat k oblíbeným silným petardám značky DUMBUM. Řadí se do 3. kategorie a jsou tedy prodejné od 21 let. Petardy BLACK DEATH vydávají pouze silný zvukový efekt. Zvukový efekt záleží na prostředí, ve kterém petardy odpalujete.


Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

NEC [g]: 20

Efekt: zvukový

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost efektů: žádná

Počet kusů: 4

 
Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

BD1065
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
4/1
Počet kusů
4
NEC[g]
20
Naše hodnocení
6
Síla výbuchu
4

Mrkni na naše další rachejtle