• SKLADEM
21+
Petardy BANGER WIDOWMAKER 30ks
  • Petardy BANGER WIDOWMAKER 30ks

Petardy BANGER WIDOWMAKER 30ks

Petardy 3. Kategorie se zápalnicí, zvukový efekt se zábleskem, novinka 2023.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Petardy BANGER WIDOWMAKER  

Petardy BANGER WIDOWMAKER jsou středně silné petardy, které se řadí do 3. kategorie prodejné od 21 let. Balení obsahuje 30 kusů petard oproti běžným balením petard. Petardy BANGER WIDOWMAKER jsou novinkou roku 2023 a dají se srovnat s petardami WIDOWMAKER. Petardy BANGER WIDOWMAKER před samotnou explozí vydávají krátký světelný záblesk. Zvukový efekt petardy BANGER WIDOWMAKER se pohybuje okolo 105 decibelů, záleží na prostředí, ve kterém petardu odpálíte.


Technický popis

Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let

Efekt: zvukový

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost efektů: žádná

Počet kusů: 30


Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203   - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

JC05B
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 3 – prodej od 21 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
30/1
Počet kusů
30

Mrkni na naše další rachejtle