• SKLADEM
18+
Petardy ZOM BUM dinosauří vejce 20ks
  • Petardy ZOM BUM dinosauří vejce 20ks
  • Petardy ZOM BUM dinosauří vejce 20ks

Petardy ZOM BUM dinosauří vejce 20ks

Petardy 2. Kategorie se zápalnicí, zvukový efekt, novinka roku 2023.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Petardy ZOM BUM dinosauří vejce  

Petardy ZOM BUM se řadí do 2. kategorie a jsou prodejné od 18 let. Řadí se mezi novinku roku 2023. Petarda ZOM BUM před samotnou explozí nevydávají žádný světelný efekt. Zvukový efekt petardy ZOM BUM závisí na prostředí, ve kterém petardu odpálíte. Balení obsahuje 20 kusů petard ZOM BUM.

 
Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Počet kusů: 20

Délka trvání efektu: exploze

Efekt: zvukový 

Barevnost efektů: žádná

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

ZB104
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
20/1
Počet kusů
20

Mrkni na naše další rachejtle