• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
18+
Petardy THOR MINI 50ks
  • Petardy THOR MINI 50ks

Petardy THOR MINI 50ks

Petardy kategorie F2 se zápalnicí, efekt exploze, novinka 2023.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Petardy THOR MINI

Petardy THOR MINI se řadí do kategorie F2 prodejné od 18 let. Petardy THOR MINI před samotnou explozí nevydávají žádný světelný efekt. Tyto petardy jsou novinkou roku 2023. Balení obsahuje 50 kusů petard THOR MINI. 

 
Technický popis

Třída nebezpečí: Kat. F2 – prodej od 18 let

Délka trvání efektu: exploze

Efekt: zvukový

Barevnost efektů: žádná

Počet kusů: 50

 
Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou. před samotnou explozí nevydávají žádný světelný efekt.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

P50-0601
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
50/1
Počet kusů
50

Mrkni na naše další rachejtle