• SKLADEM
18+
Petardy MEGATRESK s knotem 10ks
  • Petardy MEGATRESK s knotem 10ks
  • Petardy MEGATRESK s knotem 10ks

Petardy MEGATRESK s knotem 10ks

Petardy 2. kategorie se zápalnicí, zvukový bezbarvý efekt, dlouholetá tradice.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
1
SÍLA VÝBUCHU 1 / 3
4
NAŠE HODNOCENÍ 4 / 5

Petardy MEGATRESK 10ks    

Petardy MEGATRESK patří mezi kvalitní petardy u nás a především na Slovensku. Každá petarda MEGATRESK obsahuje 0,5g pyro slože a proto se tyto petardy řadí do 2. kategorie, prodejné od 18 let. Petardy MEGATRESK nevydávají žádný světelný efekt. Zvukový efekt se pohybuje okolo 101 decibelů, záleží na prostředí, ve kterém petardy odpalujete. Balení obsahuje 10 kusů petard.


Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

NEC [g]: 5

Efekt: zvukový

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost efektů: žádná

Počet kusů: 10

 

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

0204az
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
10/1
Počet kusů
10
Balení v kartonu
225/10
NEC[g]
5
Naše hodnocení
4
Síla výbuchu
1

Mrkni na naše další rachejtle