• VYPRODÁNO
18+
Petardy FLASH 6ks
  • Petardy FLASH 6ks
  • Petardy FLASH 6ks

Petardy FLASH 6ks

Momentálně se nevyrábí, NEDOSTUPNÉ V ROCE 2023!

Petarda 2. kategorie se zápalnicí, efekt stroboskopu s explozí, zelené barvy, novinka 2017.

NENÍ SKLADEM
1
SÍLA VÝBUCHU 1 / 3
4
NAŠE HODNOCENÍ 4 / 5

Petardy FLASH    

Petardy FLASH se řadí do 2. kategorie prodejné od 18 let. Petardy FLASH vydávají před explozí zelené blikající světlo. Tyto petardy jsou novinkou roku 2017. Balení obsahuje 6 kusů petard FLASH. Petardy FLASH se staly oblíbenými petardami mnoha zákazníků, kteří se k nim rádi vrací.

 
Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Délka trvání efektu: exploze

Efekt: zvukový + stroboskop

Barevnost efektů: zelená

Počet kusů: 6

 
Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

PSFB001
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
zvukový + stroboskop
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
zelená
Počet ran
6/1
Počet kusů
6
Naše hodnocení
4
Síla výbuchu
1

Mrkni na naše další rachejtle