• Sleva!
  • VYPRODÁNO
  • NÁŠ TIP
18+
Petardy PIRAT DUMBUM s knotem 50ks
  • Petardy PIRAT DUMBUM s knotem 50ks

Petardy PIRAT DUMBUM s knotem 50ks

Petardy 2. Kategorie se zápalnicí, zvukový efekt, novinka 2021.

NENÍ SKLADEM
1
SÍLA VÝBUCHU 1 / 3
4
NAŠE HODNOCENÍ 4 / 5

Petardy DUMBUM PIRAT s knotem 50ks

Petardy DUMBUM PIRAT patří mezi novinky roku 2021. Balení obsahuje padesát kusů petard DUMBUM PIRAT. Petarda DUMBUM PIRAT před samotnou explozí nevydává žádný světelný efekt.

 
Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Efekt: zvukový

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost efektů: žádnáBezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 10 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 15 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

K0203KB
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
50/1
Počet kusů
50
Balení v kartonu
100/50
Naše hodnocení
4
Síla výbuchu
1

Mrkni na naše další rachejtle