• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
18+
Petardy PIRAT DUMBUM BLACK škrtací 100ks
  • Petardy PIRAT DUMBUM BLACK škrtací 100ks

Petardy PIRAT DUMBUM BLACK škrtací 100ks

Petardy kategorie F2, škrtací petardy, oblíbená značka, novinka 2021.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
1
SÍLA VÝBUCHU 1 / 3
2
NAŠE HODNOCENÍ 2 / 5

Petardy DUMBUM PIRAT BLACK škrtací 100ks  

Tyto petardy DUMBUM PIRAT obsahují černý prach a díky tomu nesou název DUMBUM PIRAT BLACK. Petardy DUMBUM PIRAT BLACK patří mezi novinky roku 2021. Balení obsahuje 100 kusů škrtacích petard DUMBUM PIRAT BLACK. Petarda DUMBUM PIRAT BLACK před samotnou explozí nevydává žádný světelný efekt. Tyto petardy se řadí do kategorie F2 a jsou tedy prodejné od 18 let.


Technický popis

Třída nebezpečí: Kat. F2 – prodej od 18 let

Efekt: zvukový

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost efektů: žádná

Počet kusů: 100

Bezpečnostní pokyny

Určeno pro venkovní použití. Petardu zapálíte škrtnutím o škrkátko, nebo klasickým zapálením a odhodíte. Po zapálení se vzdalte do bezpečnostní zóny (nejméně 5 metrů). Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

K0203BP
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
100x1
Počet kusů
100
Naše hodnocení
2
Síla výbuchu
1

Mrkni na naše další rachejtle