• SKLADEM
  • NÁŠ TIP
18+
Petardy DUMBUM NANO 40ks
  • Petardy DUMBUM NANO 40ks

Petardy DUMBUM NANO 40ks

Petardy 2. Kategorie se zápalnicí, zvukový efekt, novina 2018!

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
1
SÍLA VÝBUCHU 1 / 3
5
NAŠE HODNOCENÍ 5 / 5

Petardy DUMBUM NANO   

Petardy DUMBUM NANO patří mezi novinky roku 2018, svým vzhledem i silou velice připomínají petardy BLACK PETARD MINI. Balení obsahuje 40 kusů petard. DUMBUM NANO před samotnou explozí nevydávají žádný světelný efekt. Petardy DUMBUM NANO jsou zařazeny do 2. kategorie prodejné od 18 let a i přes svojí velikost jsou docela silné a dokáží poranit, v žádném případě je neházejte po ostatních lidech. 


Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Efekt: zvukový 

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost efektů: žádná

Počet kusů: 40


Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 10 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 15 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

P1D
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
40/1
Počet kusů
40
Naše hodnocení
5
Síla výbuchu
1
Řada
DUMBUM

Mrkni na naše další rachejtle