• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
18+
Petardy DUMBUM Big F2 Silver 10ks
  • Petardy DUMBUM Big F2 Silver 10ks

Petardy DUMBUM Big F2 Silver 10ks

Petardy 2. kategorie se zápalnicí, zvukový efekt, kvalitní produkt, novinka 2023.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin

Petardy DUMBUM Big F2 Silver 10ks  

Petardy DUMBUM Big F2 SILVER patří mezi novinku roku 2023. Jedná se o petardy 2. kategorie, které jsou prodejné od 18 let. Zvukový efekt se pohybuje okolo 110 decibelů a výše, záleží na prostředí, ve kterém petardy odpalujete.

 

Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let 

Efekt: zvukový 

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost efektů: žádná

Počet kusů: 10

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

PSF2D
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet kusů
10
Řada
DUMBUM

Mrkni na naše další rachejtle