• Sleva!
  • VYPRODÁNO
  • NÁŠ TIP
18+
Petardy DUMBUM BLACK EDITION 20ks
  • Petardy DUMBUM BLACK EDITION 20ks

Petardy DUMBUM BLACK EDITION 20ks

Petardy 2. Kategorie se zápalnicí, zvukový efekt, kvalitní produkt, novinka 2019.

NENÍ SKLADEM
2
SÍLA VÝBUCHU 2 / 3
3
NAŠE HODNOCENÍ 3 / 5

Petardy DUMBUM BLACK EDITION  

Petardy DUMBUM BLACK EDITION jsou kvalitní petardy 2. Kategorie, prodejné od 18 let. Balení obsahuje 20 kusů petard DUMBUM BLACK EDITION. Jedná se o novinku roku 2019. Zvukový efekt petardy DUMBUM se pohybuje okolo 120 decibelů, záleží na prostředí, ve kterém petardu odpálíte.


Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Efekt: zvukový

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost efektů: žádná

Počet kusů: 20


Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

PB120D
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
20/1
Počet kusů
20
Balení v kartonu
50x20
Naše hodnocení
3
Síla výbuchu
2
Řada
DUMBUM

Mrkni na naše další rachejtle