• VYPRODÁNO
18+
Petardy DEVIL 20ks
  • Petardy DEVIL 20ks

Petardy DEVIL 20ks

NEDOSTUPNÉ V ROCE 2023!

Petardy 2. kategorie se zápalnicí, efekt exploze, novinka 2021.

NENÍ SKLADEM
3
SÍLA VÝBUCHU 3 / 3
6
NAŠE HODNOCENÍ 6 / 5

Petardy DEVIL 

Petarda DEVIL se řadí do 2. kategorie prodejné od 18 let. Petardy DEVIL před samotnou explozí nevydávají žádný barvený efekt. Tyto petardy jsou novinkou roku 2021. Balení obsahuje 20 kusů petard DEVIL. 

 
Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Délka trvání efektu: exploze

Efekt: zvukový

Barevnost efektů: žádná

Počet kusů: 20

 
Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

MA1B
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
20/1
Počet kusů
20
Obsah NEC/1ks[g]
0,15
Naše hodnocení
6
Síla výbuchu
3

Mrkni na naše další rachejtle