• Sleva!
  • SKLADEM
  • NÁŠ TIP
18+
Petardy Bouchající KOBEREČEK 200 ran 1ks
  • Petardy Bouchající KOBEREČEK 200 ran 1ks
  • Petardy Bouchající KOBEREČEK 200 ran 1ks

Petardy Bouchající KOBEREČEK 200 ran 1ks

Kobereček 2. Kategorie, 200 ran po sobě, zvukový efekt, dlouholetá tradice.

SKLADEM
V pracovní dny expedujeme do 24 hodin
2
SÍLA VÝBUCHU 2 / 3
4
NAŠE HODNOCENÍ 4 / 5

Bouchací kobereček 200 ran   

BOUCHACÍ KOBEREČEK je řada dvou set malých petard, které vystřelují ihned po sobě a během 19 sekund se ozve 200 malých ran což má za následek řetězová rekce, která nestává ihned po zapálení knotu. BOUCHACÍ KOBEREČEK je všemi velice oblíbený, jedná se totiž o prvotní pyrotechniku, která je původem z Číny a dala za vznik nynějším pyrotechnickým produktům. KOBEREČEK se řadí do 2. kategorie a je prodejný od 18 let. 


Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Efekt: zvukový

Délka trvání efektu: 19s

Barevnost efektů: žádná

Počet ran: 200


Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 10 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 15 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

K200RP2
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
19s
Barevnost efektu
žádná
Počet ran
200
Počet kusů
1
Balení v kartonu
8/10/1
Naše hodnocení
4
Síla výbuchu
2

Mrkni na naše další rachejtle