• VYPRODÁNO
18+
KUBICKÉ petardy 6ks
  • KUBICKÉ petardy 6ks

KUBICKÉ petardy 6ks

Petardy 2. kategorie se zápalnicí, zvukový efekt, kvalitní produkt, novinka 2021.

NENÍ SKLADEM
2
SÍLA VÝBUCHU 2 / 3
3
NAŠE HODNOCENÍ 3 / 5

KUBICKÉ petardy 

Kubické petardy patří mezi novinku roku 2021. Tyto petardy se řadí do 2. kategorie prodejné od 18 let. Kubické petardy před samotnou explozí vydávají záblesk oranžové barvy. Zvukový efekt se pohybuje okolo 110 decibelů a výše, záleží na prostředí, ve kterém petardy odpalujete. Balení obsahuje 6 kusů KUBICKÝCH petard.


Technický popis

Třída nebezpečí: 2. Kat – prodej od 18 let

Efekt: zvukový 

Délka trvání efektu: exploze

Barevnost efektů: oranžová

Počet kusů: 6

Bezpečnostní pokyny

Neprodejné po kusech. Určeno pro venkovní použití. Položte jednotlivě na zem, zapalte konec zápalnice a vzdalte se do bezpečnostní zóny (nejméně 15 metrů). Okolní diváci musí být vzdálení nejméně 25 metrů. Pokud nastane selhání funkce výrobku, počkejte 30 minut a poté ponořte výrobek do nádoby s vodou.

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204   - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210   - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P250   - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280   - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375   - V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372   - Nebezpečí výbuchu.
P373   - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401   - Skladujte pouze v původním obalu.
P501   - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
ICO varovani / nebezpeci

EC020032
1

Parametry

Třída nebezpečí
Kat. 2 – prodej od 18 let
Efekt
zvukový
Délka trvání efektu
exploze
Barevnost efektu
oranžová
Počet ran
6/1
Počet kusů
6
Obsah NEC/1ks[g]
5,5
Naše hodnocení
3
Síla výbuchu
2

Mrkni na naše další rachejtle